Category: Tuinieren in de ICT

november 16th, 2018 by Salina Wessel

Hallodio! Het is een tijdje geleden dat ik iets van mij heb laten horen, maar ik heb een goed excuus: ik had het verrekte druk met van alles en nog wat. Door deze drukte ben ik mijzelf enorm tegengekomen. Ik heb ontdekt dat je zelfs met acht pootjes niet altijd alles zomaar soepeltjes voor elkaar kan krijgen. Zeker niet als er van alle kanten taken op je af worden gevuurd. Aanvankelijk had ik geen idee hoe ik met al deze vragen en wensen om moest gaan, maar sinds ik van het bestaan van SMART-doelen weet, maken mijn vele pootjes inderdaad licht werk.

SMART staat voor specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Door doelen te stellen die voldoen aan deze vijf maatstaven kun je het voor jezelf een stuk rustiger en overzichtelijker maken in je koppie.

Specifiek wil zeggen dat je een concreet doel dient te stellen. Je moet weten wat, waarom en met wie je je doel wilt bereiken. Het doel moet dus eigenlijk gewoon zo duidelijk mogelijk zijn.

Meetbaar betekent dat het resultaat dat bereikt moet worden, zichtbaar is. Er moet duidelijk zijn wat er precies is behaald. Er moet een kwantitatief verschil zijn tussen de begin- en de eindsituatie.

Acceptabel spreekt voor zich: het doel dient geaccepteerd te worden qua grootte, wensen en verwachtingen. Als het doel alleen voor jezelf gesteld wordt, ben jij de enige die het doel hoeft te accepteren, maar als het doel voor anderen gesteld wordt, moet iedereen die er ook maar iets mee te maken heeft het doel goedkeuren of accepteren. Een overleg is wenselijk.

Realistisch houdt eigenlijk gewoon in dat het doel haalbaar moet zijn. Hiervoor moet je kijken naar de middelen die je tot je beschikking hebt voor het bereiken van het doel, de mensen die je zouden kunnen helpen en naar je eigen kunnen en leven naast het nastreven van je doel. Er zijn namelijk genoeg dingen die je zouden kunnen afleiden, waardoor het doel toch net iets minder makkelijk te behalen is dan gedacht en/of verwacht.

Tijdgebonden is niets meer of minder dan dat er een datum of moment gevonden wordt waarop je je doel start of juist bereikt hebt. Het is hierbij belangrijk te kijken naar wat je precies wilt en wanneer je dat precies wilt. Je moet jezelf wel genoeg tijd geven, anders raast de stress net zo hard door je lijf als wanneer je zonder SMART-doelen werkt.

Deze vijf letters hebben mij enorm geholpen de rust te bewaren in mijn kleine lijfje. Door het stellen van SMART-doelen kan ik veel beter duidelijk maken wat ik wanneer wil. Dat is fijn, want als ik mijn doel uit het oog verlies of als ik het allemaal even niet meer zie zitten, kan ik op dit overzicht terugvallen. Ik moet alleen niet vergeten dat ik niet de hele wereld in mijn eentje kan dragen – zelfs niet met acht pootjes – en niet alles in Usain Bolt-tempo hoeft – ook niet met acht pootjes. Doelen stel ik voor mijzelf en voor niemand anders.

Spinam de Spin

Share

Posted in Spinam Competentie Cultiveren, Spinam de Spin, Tuinieren in de ICT

september 7th, 2018 by Daniël Doorn

De vraag waar we verstand van hebben is een heel terechte maar minder makkelijk te beantwoorden vraag dan u zult denken. Het hangt namelijk ook erg van de klantvraag af. Maar als we twee specialisaties zouden moeten noemen, dan is het ICT en persoonlijke ontwikkeling. Echter, het een gaat niet zonder het ander.

Voor uw persoonlijke ontwikkeling is ICT niet weg te denken. Social media en het gebruik van hardware en software gaan hand in hand. De nieuwe wereld heeft geen begrip voor professionals die geen affiniteit hebben met ICT. Aan de andere kant heeft dezelfde nieuwe wereld geen plaats meer voor de communicatief gestoorde ICT-er die liever geen sociale interactie op het werk wil. In meer of mindere mate moet iedereen met beide kanten kunnen omgaan.

Intrinsieke motivatie is echter de motor die alles in beweging zet en houdt. De beste Intrinsieke motivatie die met educatie ingevuld kan worden, is hoop voor de toekomst. Nu is de juiste tijd om investeren in en voor een betere toekomst. Kennis en vaardigheden openen deuren. Deuren die onze basisbehoeftes kunnen aanvullen of verbeteren. We begrijpen dat kennis niet iets is wat vervangen kan worden en daarom is iedere student maatwerk. Elke student heeft een ander uitgangs- of startpunt. En het is motiverender bestaande kennis uit te breiden, dan om het weg te gooien.

De kennis die we graag delen is daarom ook bruikbare kennis. Binnen de ICT leren we u graag iets over netwerken (CCENT en CCNA), besturingssystemen (Windows server en desktop, Linux) en applicatieontwikkeling (C#, PHP, JAVA). Over processen en bedrijfsvoering richten we ons graag op ITIL en ASL. Maar ook zakelijke communicatie, project theorie en praktijk leren we u graag. Afhankelijk van uw vragen en wensen.

Maar Spinam is geen theoretische opleider: we zijn een praktijkopleider. Maatwerk voor u, als student. Met onze ervaring als zowel opleider als bedrijf staan we voor u klaar. We zetten onze eigen kennis namelijk als eerste in voor Spinam. Ook wij hebben een basisbehoefte.

Share

Posted in Spinam Competentie Cultiveren, Tuinieren in de ICT

mei 25th, 2018 by Daniël Doorn

De waarde van data neemt toe. De zorg voor privacy neemt af. Het misbruik van persoonsgegevens neemt toe. De mogelijkheden om jezelf te beschermen was matig. En toen kwam de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG / GDPR wetgeving vraagt vóór 25 mei 2018 actie. De Autoriteit Persoonsgegevens kan vanaf 25 mei 2018 handhaven en boetes opleggen. Deze wet geldt uiteraard ook voor Spinam.

Maar voordat Spinam verklaart hoe Spinam met de AVG omgaat het volgende.
De wet regelt prima dat iedereen expliciet toestemming moet geven en verbiedt het ongebreideld koppelen en verhandelen van persoonsgegevens. Een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens kan er voor zorgen dat oneigenlijk gebruik gestraft kan gaan worden. De AVG is een prima wet, maar heeft één belangrijke valkuil die Spinam (en anderen) met u wilt delen.

Wat als u wel toestemming hebt gegeven, maar de impact vooraf niet goed in kan schatten? Wat als de privacy statement te vaag is om dit goed te kunnen bepalen? Hoe gaat de wet uitpakken in een online wereld waarin u betaalt met uw privacy voor het gebruik van een website of spelletje? Wat als iemand uw informatie deelt via een vriendenlijst? Hoe komt u daar achter? Hoe pakt de nieuwe wet uit voor zoekmachines die er van uit gaan dat alles wat u online zet ook meteen openbaar is?

Het antwoord op de eerste vraag zal toch vaak zijn dat niemand dat volledig kan inschatten wat de impact is van elke toestemming tot in den eeuwigheid. Dit gaat in eerste instantie een feestje voor de juristen worden.Totdat er voldoende jurisprudentie is. De geest van de wet is dat bij een dwaling het gebruik van uw persoonsgegevens nietig verklaard zal worden. De nu technische benadering van deze wet zal via de rechter een menselijke kant moeten krijgen.

In ieder geval verklaart Spinam het volgende:
De nieuwe wet heeft gelukkig een beperkte impact op de werk- en handelswijze binnen Spinam. En Spinam zal de menselijke kant van privacy op de voorgrond blijven houden.

DEEL 1: Persoonsgegevens
Spinam heeft een inventarisatie gemaakt van de nu bekende persoonsgegevens die verwerkt worden door Spinam – met als uitgangspunt dat Spinam alleen de noodzakelijke informatie vastlegt. Gegevens worden niet gekoppeld en niet gedeeld met derden, tenzij er een verwerkingsgrondslag is. Spinam verwerkt nooit ongevraagd persoonsgegevens.

Indien Spinam persoonsgegevens vraagt, dan is het meteen duidelijk waarvoor dat is: we vragen waar de bestelling geleverd kan worden. Of we vragen naar persoonsgegevens bij het aannemen van personeel, maar het moge duidelijk zijn dat we die gegevens nodig hebben voor onze loonadministratie en loonbetaling.

Spinam houdt geen klikgegevens bij van medewerkers of bezoekers aan één van onze websites. Noch wordt klikgedrag in enige vorm opgeslagen, gekoppeld of verhandeld.

DEEL 2: Privacy Impact Analyse (PIA)
Spinam is zelf verantwoordelijk (accountable) voor het voldoen aan deze wetgeving en heeft een PIA uitgevoerd en gedocumenteerd. Een onderdeel hiervan is het aanstellen van een functionaris voor gegevensbescherming. Dit is voor Spinam niet verplicht, maar we hebben het wel gedaan.

Spinam vindt het wel wenselijk en noodzakelijk om een eenduidige, verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Dit omdat deze functionaris een regiefunctie kan uitoefenen in het duurzaam voldoen aan de wet AVG. Om te zorgen voor een goede belangenafweging worden de vraagstukken rondom gegevensbescherming gezamenlijk opgepakt door:

 • D.J. Doorn, eigenaar Spinam en CISO;
 • P. Doorn – Bosch, accountable interne bedrijfsvoering, inclusief functionaris Privacy Officer / functionaris gegevensverwerking;
 • J.C. Flierman – Klop, accountable HRM beleid en uitvoering.

Spinam heeft al eerder passende technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van privacy:

 1. Goede beveiliging van de IT-omgeving (Standaard is de communicatie versleuteld via SSL en certificaten);
 2. Beschikbaar beleid en beschikbare procedures (opgenomen bij de continuïteitseisen en het huishoudelijk reglement);
 3. Beleid en procedures opvolgen (er wordt actief voorlichting gegeven aan medewerkers, sleutelmedewerkers worden op training en/of vakdagen gestuurd).

Nogmaals – we kunnen het niet vaak genoeg zeggen: Spinam deelt in basis geen gegevens met andere partijen, behoudens dat dit noodzakelijk is voor een ordelijke contractuitvoering.

DEEL 3: Verwerkers
Spinam maakt in beperkte mate gebruik van externe producten waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Bij deze verwerkers is onderzoek gedaan in hoeverre ze AVG compliant zijn. De informatie uit de (online) informatie is doorgenomen en (voor nu) akkoord bevonden.

Tevens is Spinam in alle gevallen in staat om verzoeken voor een overzicht of een verzoek tot verwijdering uit te voeren. Ook is Spinam in alle gevallen op de hoogte welke informatie er gebruikt wordt.

DEEL 4: Grondslag
Spinam verwerkt zo min mogelijk persoonsgegevens, wat ons uitgangspunt is. Spinam verwerkt alleen gegevens in overleg en daardoor met overeenstemming van personen. Spinam zal niet actief gegevens uit het ene systeem zonder berichtgeving doorzetten naar het andere systeem. De persoon zelf zet altijd de eerste stap en geeft ondubbelzinnig toestemming indien dat nodig is. Bijvoorbeeld zal elke website die beheert wordt een privacy statement bevatten waar u kunt inzien wat u kunt doen en welke gegevens deze website verwerkt worden.

DEEL 5: Verwerkingsdoel
Spinam verwerkt alleen gegevens overeenkomstig met het doel waarmee ze verzameld of ingezonden zijn. Vrijwilligheid is hierbij een eenduidige grondslag.

DEEL 6: Rechten
Via ons privacy statement worden personen gewezen op de mogelijkheid om:

 • de eigen persoonsgegevens in te zien of op te vragen;
 • correcties aan te (laten) brengen;
 • toestemming voor verwerking in te trekken;
 • gegevens te (laten) verwijderen;
 • de eigen persoonsgegevens over te dragen (‘data export’).

Tot slot willen we er op wijzen dat dit statement een samenvatting is. Indien u een gedetailleerd verslag in wilt zien, kunt u contact met ons opnemen.

Share

Posted in Pers, Tuinieren in de ICT

april 9th, 2018 by Daniël Doorn

Tuinieren in de ICT is in het kort de kunst van het kweken van directe of indirecte toegevoegde waarde voor u of uw bedrijf. Typische werkzaamheden die horen bij een tuinman in de ICT zijn het wieden van overjarige ICT, opruimen van overbodige ICT, snoeien in -, het bemesten van -, het begieten en het zaaien van nieuwe mensen en middelen. Als laatste het bestrijden van insecten. De tuinman in de ICT heeft samengevat de kennis om de tuin op de juiste manier te onderhouden.

De sleutel tot elk succesvol landschap is de juiste balans tussen mensen en middelen. Een kritische, maar vaak vergeten onderliggende factor is het klimaat of voedingsbodem. Zonder de juiste voedingsbodem kunnen deze niet tot bloei komen. Iedere tuinman in de ICT snapt dat wel, maar het consequent uitvoeren is andere koek.

Een tuinman in de ICT denkt niet zozeer in beperkingen, maar ook weer niet in onbegrensde mogelijkheden. Met een ongelimiteerde toegang tot mensen en middelen kan iedereen een goed resultaat halen. Met te weinig is er maar weinig te oogsten. Een tuinman in de ICT zorgt met een goede balans tussen de mensen en middelen voor een goede oogst. Niet een maximale oogst, maar een duurzame oogst die vele malen herhaald kan worden.

Het woord duurzaamheid is per definitie het centrale thema voor een tuinman in de ICT. Maar niet de duurzaamheid die bereikt wordt met de allerbeste in in het aantrekken van de beste mensen en middelen. De duurzaamheid is het via cultiveren van talent tot bloei komen in het juiste tempo. Zonder het juiste tempo is duurzaamheid niet haalbaar.

Het snoeien, wieden en opruimen van overjarige of overtollige ICT zal de tuinman in de ICT zonder veel moeite doen met de wetenschap dat de vrijgekomen ruimte de duurzame groei van de te cultiveren mensen en middelen mogelijk maakt. Het landschap kan dan immers zo ingericht worden dat de de juiste samenhang een duidelijke en vaste plek krijgt. En vergeet niet dat de tuinman in de ICT de juiste snoeivorm zal vinden en toepassen.

Met een juiste plek en snoeivorm zullen de mensen en middelen ook gezaaid en bemest moeten worden om tot de juiste bloei te komen. Een kant en klaar landschap laat zich niet in delen kopen. Een tuinman in de ICT kan als geen ander een het beste uit alles en iedereen te halen. De duurzaamheid wordt hier bereikt door te cultiveren met behulp van groei en niet met behulp van verkregen volgroeide onderdelen.

Uiteindelijk krijgt de tuinman in de ICT ook te maken met ziekten en plagen die aan de wortels van het landschap knagen. Hoe vervelend dat ook is, maar dan keert de tuinman in de ICT weer terug naar het snoeien, wieden en opruimen van de ziekmakende en aangetaste onderdelen van het landschap. Maar ook hier wordt de duurzaamheid opgezocht door nadrukkelijk te zoeken naar herbruikbare delen. Hetzij als stekje, hetzij als compost.

Share

Posted in Tuinieren in de ICT

maart 4th, 2018 by Daniël Doorn

Willen we liever
onze bekende en soms zelfs grote problemen
dan onbekende oplossingen?

 

U wilt nu vast antwoorden: Nee, natuurlijk niet.

En dan antwoord ik uit ervaring: Toch wel.

In onze praktijk komen we namelijk de nodige mensen tegen die, soms schijnbaar hopeloos, vastzitten. Over het algemeen komen mensen vast te zitten door een veranderende omgeving. Vaak gebeurt dit buiten de eigen verantwoording of invloed. En dus buiten de eigen schuld, toch? Samengevat kunnen ze er niets aan doen, maar ze zitten er wel mee.

Door een scheiding, ontslag, ziekte, leeftijd of overbelasting worden deze mensen op een zijspoor van de maatschappij geplaatst. Er worden uiteraard van alle kanten adviezen en geboden verzonden. Als mens krijg je te horen dat je alles fout doet. De empathie is ver te zoeken.

 1. Tegen de zieke wordt gezegd: wordt beter;
 2. Tegen de werkloze wordt gezegd: vind werk;
 3. Tegen de weduwnaar wordt gezegd: zet je er overheen;
 4. Tegen de alleenstaande met kinderen wordt gezegd: het is jouw keuze dat je kinderen hebt;
 5. Tegen de oude werknemer wordt gezegd: wees meer flexibel;
 6. Tegen de buitenlander wordt gezegd: spreek Nederlands;
 7. Tegen een Nederlander wordt gezegd: leer Engels;
 8. Tegen een ongediplomeerde wordt gezegd: haal een diploma;
 9. Tegen een gediplomeerde wordt gezegd: haal het juiste diploma;
 10. Tegen een vluchteling wordt gezegd: ga terug;
 11. en ga zo maar door.

Maar zo makkelijk is het voor velen niet. Het leven overkomt je nu eenmaal. Ook u zal bij tegenslag proberen te incasseren en dan door te gaan. En dat gaat lang goed, maar op een gegeven moment is de rek eruit. Uw opties raken op. Of het nu door geld of regelgeving komt, maakt niet uit. Lees het lijstje hierboven nog maar eens door. Kent u iemand die op wie meerdere bullets van toepassing zijn?

Deze persoon heeft een kans nodig. En dat lijken we juist als samenleving vergeten te zijn. Als individu kijken we erg naar wat anderen ons moeten geven. Soms hoor ik bijvoorbeeld dat ik best wat meer geld kan afstaan aan de armen in de samenleving. Mijn wedervraag: welke medewerker ik dan moet ontslaan om dat geld vrij te maken? Ik blijf het roepen: Gratis geld bestaat niet! Een kans krijgen is niet hetzelfde als de kans eisen als een gift.

Een kans creëer je in fases:

 1. De tering naar de nering zetten: Wat niet kan, zet u uit uw hoofd. Ook financieel dus;
 2. Waar wordt u absoluut niet blij van: Die kansen zullen we (in eerste instantie) vermijden;
 3. Kijk bij het tegenovergestelde van (2): dat is kansrijker en denk nu niet te veel wat niet mogelijk is;
 4. Zet weer de tering naar de nering: verwijder alle uitdagingen en blokkades één voor één. Over het algemeen kunt u een hierbij wel een handje gebruiken;
 5. Investeer realistisch: een opleiding en/of ervaring opbouwen heeft nu eenmaal tijd nodig;
 6. Doe het, maar niet alleen: U heeft de steun nodig van uw leefomgeving, toestemming niet.

Wij, bij Spinam, zetten ons graag in voor uw kansen. Of het nu werkervaring, vaardigheden of kennis is wat u zoekt, dat maakt niet uit. Met onze Competentie Cultiveren, Maatwerk Campus en andere diensten ondersteunen we al jaren mensen die nieuwe kansen aanboren. Met Spinam zet u immers de eerste stappen in uw toekomst. Dat ademen we, dat doen we.

Heeft u interesse? Neem dan gerust contact met ons op.
Heeft u genoeg aan deze blog? Graag gedaan en tot de volgende blog.

Share

Posted in Spinam Competentie Cultiveren, Tuinieren in de ICT

januari 31st, 2018 by Salina Wessel

Hallodio!

2017 ligt al bijna een maandje achter ons. Da’s best een beetje gek, want dat betekent dat we nog maar elf maanden hebben om de doelen die zijn gesteld voor dit jaar, te behalen. En dat betekent weer dat we zeker niet stil kunnen zitten binnen Spinam. We hebben namelijk behoorlijk wat doelen voor onszelf gesteld en zijn vastberaden deze te behalen.

Net als in 2017 wil Spinam graag een vaste plek voor een vrijwillige stage en twee of drie plekken voor een schoolgerelateerde stage behouden. Simpelweg omdat ervaring heeft geleerd dat dit prima werkt en een behoorlijk steentje bijdraagt aan de individuele groei van zowel de stagiair(e) als de begeleider.
Ook zal Spinam zich vast blijven houden aan het personeelsaantal van tien personen. Dit is hartstikke goed bevallen en zal de kosten ongeveer gelijk houden. Personeel moet immers ook bekostigd worden. Dat zal dit jaar hopelijk alleen wel een stuk makkelijker worden. Het is namelijk de bedoeling dat de omzet met 25% zal stijgen dit jaar. En dat heeft in ieder geval drie oorzaken.

De eerste oorzaak voor het stijgen van de omzet is de lancering van spinam.academy in het derde kwartaal. Dit is een educatieve site – begeleid door mij – waarop veel dingen op een speelse, doch interessante manier geleerd kunnen worden.

Daarnaast zullen er wekelijkse Maatwerk Campus gegeven worden. Deze worden veelal in het weekend gegeven en kunnen naar wens bijgewoond worden. Het is dus niet een soort abonnement of iets dergelijks, maar iets vrijblijvends. Dat houdt in dat er per keer dat u er bent met u afgerekend wordt. Dat kan contant, maar ook zeker met de pinpas.

Om ervoor te zorgen dat het werk dat Spinam levert altijd zo goed mogelijk is, heeft Spinam besloten een extra ICT-trainer op te leiden. Dat is fijn, want deze ICT-trainer is zowel werkzaam voor Spinam an sich als voor de Maatwerk Campus van Spinam.

Bovendien zullen de in 2017 gepubliceerde boeken ook dit jaar de gewenste vruchten afwerpen. De verkoop van deze boeken stopt namelijk niet. Deze verkoop vergroot de omzet eigenlijk alleen maar meer. Dat is fijn, want zo laten we onszelf keer op keer zien dat het werk dat wij verrichten en verricht hebben ook op lange termijn zinvol is geweest.

En als klap op de vuurpijl is Spinam nog lang niet klaar met publiceren. Vooralsnog staan er zes tot twaalf publicaties op de planning voor het jaar 2018. Dat zijn niet louter educatieve boekwerken, maar ook gewoon leuke leesboekjes voor kindjes en hun ouders.

Dus vrees niet; van Spinam zult u nog heel veel te horen krijgen. Er zal gewerkt blijven worden aan webapplicaties, websites, examencentra en nog een hele hoop meer. Spinam zal ook dit jaar niet stil blijven zitten en stappen zetten in de toekomst. Met en door u.

Share

Posted in Projecten, Spinam Competentie Cultiveren, Spinam de Spin, Tuinieren in de ICT, Uitgeverij

januari 8th, 2018 by Salina Wessel

Hallodio, lieve mensen!

Kleine spoiler-alert: 2017 is voorbij. Supergek idee is dat. Dit jaar leek voor mij, Spinam de Spin, namelijk een stuk korter te duren dan voorgaande jaren. En enerzijds vind ik dat best wel jammer, anderzijds vind ik dat juist superdupertof. Ik vind het best wel jammer dat dit jaar voorbij is, omdat het een reuzefijn jaar is geweest voor mij. Spinam heeft namelijk behoorlijk wat bereikt in 2k17.

Om maar gewoon gelijk met de deur in huis te vallen: de bedrijfsresultaten zijn wel 50% hoger dan gedacht, verwacht én gehoopt. En daarmee bedoel ik dus echt niet alleen op financieel gebied, hoor. Ik bedoel ook qua personeel. Het hele jaar door heeft het bedrijf minimaal 10 werknemers gehad. Sommige medewerkers liepen of lopen stage, andere medewerkers waren of zijn vast in dienst. Mede dankzij hen – dus zowel de stagiairs als de vaste medewerkers – konden we flexibel inspelen op de groeiende en krimpende vraag van klanten. Fijn, want hierdoor heeft niemand stil hoeven zitten binnen Spinam.

Een ander puntje waar we binnen Spinam enorm trots op zijn is de groei die we bij onze medewerkers hebben gezien. Elk van de medewerkers is op bepaalde vlakken enorm boven zichzelf uitgestoken. De een op sociaal gebied, de ander op kundig gebied en Nico vooral op persoonlijk gebied. Nico is door het afronden van Spinam Competentie Cultiveren namelijk 50% over de breedte gegroeid in het e-CF profiel Developer. Dat is onwijs fijn voor Nico – groei is immers altijd superfijn -, maar dat is ook superfijn voor Spinam. Zijn groei heeft immers plaatsgevonden met behulp van Spinam Competentie Cultiveren. Spinam heeft zichzelf dus laten zien in veel meer in staat te zijn dan verwacht.

En als klap op de vuurpijl mag Spinam zich nu toch écht uitgever noemen. Natuurlijk was Spinam al een hele tijd uitgever, maar eigenlijk had Spinam zijn naam als uitgever eigenlijk met één boek nog niet veel eer aan gedaan. Dit jaar wel. Er zijn namelijk wel 14 (werk)boeken door Spinam uitgegeven. En de grootste verrassing is misschien nog wel dat de schaaknotatieboekjes het keigoed doen. Met de publicaties van deze 14 (werk)boeken heeft Spinam ruimschoots aan de verwachtingen voldaan.
Nog meer dan ruimschoots hebben we aan deze verwachtingen voldaan door het uitgeven van het boekje van Inara, mijn lieve mensenvriendinnetje. Dit boekje is namelijk het eerste échte boekje – dat hoogstwaarschijnlijk gelezen wordt voor ontspanning en niet om ergens kundiger in te worden – dat Spinam heeft uitgegeven. En daar ben ik – ondanks dat ik slechts een spinnetje ben – apetrots op. Het schrijven van een leesboek door mijn lieve mensenvriendinnetje heeft Spinam in een zeer goed daglicht geplaatst wat uitgeven betreft.

Om alles maar even kort samen te vatten: 2017 is voor Spinam een prima jaar geweest. We hebben ons af en toe de benen, armen en vingers uit het lijf moeten werken, maar het is het allemaal meer dan waard geweest. 2017 was fantastisch, maar we gaan enorm ons best doen om 2018 nog veel fantastischer te maken. U zult zeker nog veel meer van ons – en mijn vriend Simon de Slak – horen volgend jaar. Want ook in 2018 zetten wij stappen in de toekomst.

Share

Posted in Pers, Spinam Competentie Cultiveren, Spinam de Spin, Tuinieren in de ICT, Uitgeverij

januari 1st, 2018 by Daniël Doorn

Spinam heeft drie kernwaarden die de visie van Spinam goed uitstralen. Met samenwerking, kans en groei geeft Spinam vorm aan de educatieve doelstellingen van haar klanten. Maar waar bij de loodgieter thuis vaak een lekkende kraan te vinden is, vraag ik me af of dit ook bij Spinam zo is. Komt Spinam zijn eigen kernwaarden na?

Spinam werkt namelijk met een flexibele schil aan arbeidskrachten. Een sterke mengeling van jong en oud talent kenmerkt onze succesvolle groei van de afgelopen jaren. We werken samen aan de verschillende projecten en dus inderdaad (bijna) nooit alleen. Onze kernwaarde kans geven we niet alleen vorm door het aanbieden van vrijwillige en schoolgerelateerde stages, maar onze medewerkers krijgen ook de kans zich te ontwikkelen in voor hen onbekende richtingen. Groei zie je vaak als kernwaarde terug bij vele bedrijven. Spinam richt zich intern en extern op groei van de mens. De groei van Spinam (en haar klanten) komt daarna vanzelf.

Gezien de tevredenheid bij onze klanten maken we onze kernwaarden meer dan waar. Maar ook richting ons eigen personeel durf ik na enig zelfreflectie te zeggen dat we hierover heel tevreden mogen zijn. Tijdens de in te plannen functioneringsgesprekken bieden onze medewerkers mij de kans om te ervaren of mijn zelfreflectie ook accuraat is. Wat we aanbieden aan onze klanten, bieden we onze medewerkers ook. Een mooi voorbeeld is onze propositie voor het zelf uitgeven van een boek. Een laagdrempelige, maar hoogstaande dienstverlening voor iedereen.

Een kernwaarde die u niet zult aantreffen is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of duurzaam ondernemen. Ik vind dit geen kernwaarden, maar meer een logisch DNA van ondernemen. Alles wat Spinam doet is omgeven met drie goede redenen en de verplichting dat het duurzaam en verantwoord moet zijn. Ik hoor vaak dat dit op gespannen voet leeft met onze flexibele schil van arbeidskrachten.

Ik ervaar dit niet en ik hoor niet van onze medewerkers dat dit een probleem is. En mijn deur staat altijd open om het gesprek aan te gaan. Maar ik vind wel dat ik soms B moet zeggen nadat ik anderhalf jaar al A gezegd heb. En op het moment dat iemand in feite niet meer tot de flexibele schil kan behoren, dan zegt ik ook met alle liefde en heel luid B.

Met gepaste trots meld ik dat Spinam na ik, als eigenaar, en mijn vrouw, als meewerkende partner, een derde vaste pilaar gaat toevoegen. Corinne Flierman – Klop zal per 1 januari 2018 parttime in vaste dienst treden. Dit doet recht aan haar rol als redacteur voor Spinam Media en het feit dat ze anderhalf jaar geleden ons kwam versterken op flexibele basis.

En nu mag ik dus gaan samenwerken, een kans bieden en groei doormaken. Het is namelijk een heel proces om een eerste medewerker zelf in loondienst te nemen en uit de flexibele schil te halen. Zaken als contract, loonadministratie, loonheffing, arboregelgeving, verzuim en ga zo maar door. En dat doe ik met liefde. Duurzame en verantwoordelijke liefde omdat ik van mijn medewerkers niet meer kan vragen, dan dat ik zelf bereid ben om te leveren.

Share

Posted in Pers, Tuinieren in de ICT, Uitgeverij

november 10th, 2017 by Daniël Doorn

Waar gaan we heen. Met de wereld, met ons land, met uw straat of met uzelf. U kunt veel beïnvloeden, maar niet alles. In feite lijkt het erop dat u in een heteluchtballon zit. U moet met de stroming mee, maar waar gaat dat heen? En hoe komt u waar u wezen wilt?

Stel, u vliegt inderdaad in een heteluchtballon. U bent de weg kwijt en u vraagt waar u bent. Het antwoord is vaak dat u ongeveer 10 meter boven de grond zweeft en bevindt u zich tussen de 40 en 42 graden noorderbreedte en tussen de 58 en 60 graden westerlengte. Een prima antwoord, feitelijk correct. Maar u bent nog steeds verdwaald.

Het is heel menselijk dat zulke antwoorden irriteerde opwekken: “Alles wat u zegt, is technisch gesproken juist, maar ik heb helemaal niets aan die informatie. En al met al ben ik nog steeds verdwaald. U helpt me zo niet.”

Aan de andere kant moet u het volgende beseffen: “U heeft geen idee waar u bent. U weet al helemaal niet waar u naartoe gaat. U verkeert nog steeds in dezelfde positie als voor wij elkaar ontmoetten, maar op een of andere manier is het nu ineens mijn schuld.”

Het probleem is niet de vraag en niet het antwoord. Het probleem is de intentie. U wilt niet weten waar u bent. U wilt de juiste richting op. Uw belang is het vinden van de juiste richting. De genoemde interactie levert u wel een excuus op. U bent niet goed geholpen, maar op te beginnen stelt u niet de juiste vraag.

Een duidelijke vraag over de juiste richting kan het antwoord opleveren dat het die kant op is, maar met deze sterke wind niet kan. U zult dan moeten wachten tot de wind gunstig draait of bekijken of de nieuwe richting misschien wel voordelen kan hebben. Maar u weet nooit of u er wel komt. Dat lijkt mij ook niet de bedoeling. Maar verwachten dat anderen uw ballon wel de juiste kant op gaan trekken is niet meer van deze tijd.

U zult zelf aan de slag moeten gaan. Stap misschien eens uit de ballon en bepaal uw eigen richting. Misschien dat een ander voertuig u wel kan brengen tot waar u wilt zijn. In ieder geval is de richting dan makkelijker te bepalen. Investeer in uw eigen voertuig of ga samen op stap. Met of zonder Spinam.

Share

Posted in Tuinieren in de ICT

oktober 17th, 2017 by Daniël Doorn

Als kind heb je soms rare ingevingen. Een kroket behoor je te frituren. Maar daar was ik toen nog te jong voor, volgens de ouderen. Nu ik zelf ouder ben, ben ik bang dat het klopt. Het zou onverantwoord zijn geweest. Maar toch wilde ik iets met die kroket. Frituurvet was buiten mijn bereik, maar een andere vloeistof niet. Wat zou er gebeuren als ik een kroket in water kook?

Een voorzichtige rondvraag leek me op zijn plaats. Maar daar werd ik niet wijzer van. Het begon met het antwoord dat dit niet hoort. Een kroket behoor je niet te koken. Dat was echter geen nieuws. De verpakking kon ik zelf ook wel lezen. Maar de gebruiksaanwijzing kon ik niet uitvoeren, dus geen antwoord en geen stap verder.

Een volgende reactie maakte het niet beter. Ik zou geen verstand van kroketten hebben en dat beter overlaten aan de meer volwassen huisgenoten. Tsja, als jongste is dat voor veel dingen waar. Dus, wederom geen behulpzaam antwoord. Als kind begreep ik de onderliggende gedachte niet van deze stelling. Dat begrip komt met de jaren.

De derde poging hielp me ook niet verder. Een kroket zou je niet kunnen koken, maar een aardappel wel. Ook dat was een waarheid als een koe. Maar net als die koe had ik geen aardappel bij de hand, noch de behoefte om deze te koken. En vindt maar eens een pan waar een koe in past. Drie personen verder dus en drie antwoorden rijker. Maar niet de op de vraag die ik gesteld had.

Er zat niets anders op. Een experiment zou me wel het antwoord geven. Een pannetje water, drie kroketten en een half uurtje later had ik het antwoord. De uitkomst vond ik niet eens zo verrassend. Een van de hypotheses die ik met mijn fantasie opgesteld had, was uitgekomen. Mijn nieuwsgierigheid was bevredigd. Ik had een goede les geleerd.

Na jaren denk ik er weer eens aan. Niet door een kroket, maar door een vraag van een student of mijn dochter. Het gaat me nu niet eens over de vraag op zich, maar wel over hoe ik nu reageer. De les van de kroket pas ik nu veel toe. Ik stimuleer mijn studenten om zo vaak als ze kunnen de W-vragen (wie, wat, waarom, waarmee, wanneer, …) te stellen en zich niet neerleggen bij een ontwijkend antwoord.

De les van de kroket is namelijk de volgende. Ik vroeg me iets af, niemand wist het antwoord en ik heb zelf het antwoord gevonden. En ik ben er als kind ook niet zelf op terug gekomen. Ik heb mijn geleerde kennis ook niet gedeeld. Ik nam aan dat dit niet interessant zou zijn voor de anderen. Die deur voelde al als dichtgezet. Als iemand had toegegeven dat hij of zij het niet wist, dan had ik het wel gedeeld. De dichte deur gaat twee kanten op dicht.

En, oh ja, als u wilt weten wat er gebeurt als u een kroket kookt? Ik zou zeggen, probeer het eens met wat water, verse paprika en chili. Wie weet lukt het beter dan menig kookboek denkt.

Share

Posted in Spinam Competentie Cultiveren, Tuinieren in de ICT