Spinam houdt zich voornamelijk bezig met het ontwikkelen van educatieve producten. Dit kan van alles zijn: het ontwerpen en maken van modules, oefenmateriaal, toetsen en het afnemen van toetsen.

Het ontwerp wordt gemaakt naar uw wensen: wilt u het nieuwe boek of de nieuwe module baseren op iets wat al bestaat of wilt u het boek of de module geheel zelf (laten) ontwerpen? Het kan allemaal. Ook kijkt Spinam samen met u welke didactische methode, middelen en toetsen en/of examens de gewenste vruchten af zullen werpen – denk bijvoorbeeld aan verschillende soorten opgaven en vragen. Als u hier een keuze in heeft gemaakt, stelt Spinam volgens het OER (onderwijs- en examenreglement) een module of boek samen.

Nadat het ontwerp volledig naar uw wensen is gemaakt, begint het daadwerkelijke maken van het boek of de module. Dit gebeurt uiteraard op basis van het ontwerp. De verschillende onderdelen van het ontwerp worden nu verder ingevuld. De lesstof is in dit stukje van het proces erg van belang, aangezien hetgeen in het boek of de module verschijnt ook hetgeen getoetst wordt is.

Daarnaast maakt Spinam toetsen voor met name het MBO-onderwijs. Spinam maakt deze toetsen voor zichzelf, maar ook op aanvraag. De toetsen die Spinam voor zichzelf maakt, worden uiteraard gemaakt naar eigen wensen. De toetsen op aanvraag, worden veelal gebaseerd op materiaal van derden. Door gebruik te maken van derden voelt Spinam aan van welk niveau de toets behoort te zijn. Zo zorgt Spinam ervoor dat de getoetste stof niet te diep ingaat op de behandelde stof en dus niet te moeilijk wordt, maar ook dat de getoetste stof niet te makkelijk wordt. Ook kan de moeilijkheidsgraad van de af te nemen stof in moeilijkheid variëren door gebruik te maken van verschillende soorten vragen. Daarom gebruikt Spinam multiple choice en open vragen en heeft bij elke soort vraag een andere normering. Het bepalen van de normering is dan ook een zeer belangrijk onderdeel in het maken van toetsen. Elke vraag heeft een andere (manier) van normering. Daarom maakt Spinam niet alleen de toets of het examen, maar ook een antwoordmodel.

Ten slotte helpt Spinam docenten met de omgang van de lesstof en examenproducten, het afnemen van de toetsen en bepaalde situaties binnen het onderwijs. Docenten kunnen immers ook niet alles alleen.

Share