Wie is de boer?

In een stad wonen meerdere klanten die allemaal fruit en groente nodig hebben. In het verleden hebben ze een gezamenlijke tuin aangelegd die in hun behoefte voorziet. Maar na verloop van tijd komt er een veranderend inzicht dat een meer professionele boer de dagelijkse teelt op zich kan nemen. De primaire behoefte is om kosten te besparen. Om dit kracht bij te zetten werd door de semi-professionele eigen boeren veel regels bedacht over hoe de professionele teler zou moeten gaan werken. Er werden veel KPI’s (Key Performance Indicators) bedacht om dit inzicht te behouden. Het verkrijgen van deze KPI’s werd als noodzakelijk bestempeld.

Een van de grotere telers in de regio wilde de opdracht en ging aan de slag. Alles wat de klant wil was het motto en zonder nadenken werden handmatig allerlei KPI’s over genomen en bedacht. Hierbij werd niet gekeken naar de manier van werken op de eigen boerderij. Het steeds terugkerende slechte idee daarbij is dat dit wel na de gunning aan bod komt.
Maar tegelijkertijd vonden de inmiddels freelance boeren dat zij de beste waren. Uit concurrentie oogpunt was het voor hun van belang om dit wantrouwen te cultiveren. Dan konden ze nog steeds freelance boer blijven naast de inmiddels gecontracteerde teler.
En zo ontstond het volgende primaire proces. De klant plant zelf alle beplanting op de eigen grond of levert de stekjes aan. Een composteerbedrijf zorgt voor de grond. De eigen freelance boeren doen een beetje aan planten, behalve als ze zelf aangeven dat ze het niet kunnen. Dan mag de teler de ontstane wildgroei beteugelen en de verkeerd geplante gewassen weer verplaatsen. Er wordt wel advies gevraagd over de juiste grond, bewatering en mest aan de nieuwe teler. Iedere klant past dit advies aan op aangeven van de eigen freelance boeren en naar eigen inzicht.
Over het teelproces worden vele KPI’s afgesproken. Over de snelheid van planten, de snelheid van groei, de hoeveelheid afgestorven plantjes en het oogsten. Aan alle stappen wordt een malus regeling gehangen. Het mag zeker niet meer kosten. De inschatting en adviezen van de nieuwe teler worden gewogen door de eigen freelance boeren.
Het gevolg is dat de business de doelstellingen niet kan halen. De kosten dalen niet, maar stijgen. De zelf aangehouden boeren moeten betaald worden. De zichzelf opgelegde bureaucratie zorgt voor veel extra werk voor iedereen. Dat zijn kosten. Efficiënt telen is door de grote mate van inmenging en vele KPI’s niet makkelijk. Iedere stap in het proces zorgt voor een pauze in de voortgang. De KPI’s zelf maken het niet mogelijk om hier in te sturen. Die zijn immers bedoeld om het kweekproces in toom te houden. De teler is te veel kosten kwijt aan bijzaken en heeft dus weinig speelruimte meer over.
Advies van uw tuinman
Beter was geweest als er KPI afgesproken waren over bv de hoeveelheid groente of fruit die nodig is per periode en welk budget daarvoor beschikbaar is. De centrale vraagstelling behoort in gevallen als dit behoort meer in de lijn te liggen van wat kunnen we realiseren met het budget. Daarnaast is het belangrijk om voldoende vertrouwen te hebben. In dit geval was het wantrouwen te groot en werd extra gevoed door de eigenbelang van de eigen boeren. In plaats van het teelproces bij de teler te willen beïnvloeden, was het beter geweest sterk te kijken hoe er in totaal een efficiënter geheel ontstaat. In dit geval zijn er te veel boeren aan het werk. In totaal al vijf partijen, inclusief koepelorganisatie bij de klant. Dit kan teruggebracht worden tot twee. Een teler die de tuin centraal beheert en een stuurorganisatie van de klant. En dan op basis van de piramide gaan sturen.
Kanttekening bij het advies van de tuinman: De omgeving moet er wel klaar voor zijn om niet meer politiek en meer resultaat gericht te gaan werken. Of te wel de stap om vanuit een centrale koepelorganisatie te sturen doet een te groot beroep op het veranderingsvermogen van deze klant. Om dit in de praktijk te laten werken zal de klant in kleine stappen moeten veranderen.
Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *