ICT landschap 002: Strategie

De definitie van een strategie is een (eerste) keuze uit de beschikbare alternatieven op basis van de missie en de visie. Een strategie staat dus niet op zichzelf.

Het geeft richting vanaf de plek waar je staat, naar de plek waar je naar toe wilt. Ik merk daarbij meteen op dat de plek waar je naar toe wilt geen vast punt is in de toekomst.Door nieuwe ontwikkelingen, opgedane ervaring en nieuwe kansen zal dit punt steeds verschuiven. Een goede strategie is meer richting bepalend in plaats van een (jaarlijkse) doelstelling.

Een strategie wordt opgesteld voor een langere periode van drie tot vijf jaar. Een langere periode is niet te overzien. Een kortere periode heeft als vervelend effect dat ingezette ontwikkelingen niet afgemaakt kunnen worden. Op basis van de strategie worden immers vele zaken op tactisch en operationeel niveau ontwikkeld en uitgevoerd. Een strategie is dus noodzakelijk om focus te kunnen bewaren en maakt besluitvorming makkelijker rondom de toekomst.

Om voor langere tijd zicht te houden op de voortgang van deze activiteiten en hun opbrengst is een gestructureerde aanpak nodig. Voor middel en kleine organisaties levert de combinatie van de Kwaliteitscirkel van Deming en de GOKIT methode een uitstekende matrix waarmee aanpak, kosten-baten en de voortgang bijgehouden kan worden. Niet in de laatste plaats omdat beide methoden zich ruimschoots bewezen hebben. Maar belangrijker is dat de kans dat een aspect vergeten wordt hiermee minimaal geworden is en dat een decompositie goed mogelijk is. Daarmee biedt het een prima basis om de strategie meetbaar te maken.

Om tot een uitvoering van een strategie te komen heb je twee belangrijke pijlers nodig. Je hebt aan de ene kant een organisatie nodig die de bepaalde strategie kan en wil uitvoeren en ondersteunen. Aan de andere kant heb je de middelen nodig voor de uitvoering en de instandhouding van de resultaten. De organisatie bestaat uit de mensen en kennis. De middelen uit de benodigde diensten en de toegang daartoe. Er is variatie mogelijk in de manier waarop deze pijlers in elke organisatie geborgd zijn. Maar ze zijn altijd aanwezig. Zonder deze pijlers zou geen enkele organisatie kunnen functioneren.

Op deze manier ziet het er gemakkelijk uit. De structuur en aanpak hoeft inderdaad niet ingewikkeld te zijn. Maar de invulling heeft veel inzicht nodig in de complexe werkelijkheid van mogelijkheden en onmogelijkheden. Veel zakelijke dialecten rondom economie, ICT, HRM, (fiscale) regelgeving maken een heldere communicatie lastig. Het samenbrengen van al deze zaken in een heldere strategie is een expertise die niet altijd aanwezig is. En niet makkelijk aan te leren is. Het is ook niet iets wat je alleen moet doen. Feedback is een belangrijk onderdeel van elke goede strategie.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *