Jaarverslag: 2015 erg succesvol, 2016 wordt nog beter

Spinam is een klein bedrijf dat gestart is in 2013 als ICT adviesbureau. Net als iedereen heeft Spinam een lastige start gekend. Er was veel werk, maar weinig geld om betaald te worden. Spinam is trouw gebleven aan zijn kernwaarden van “de groei van bedrijf en professional” en het werken met een educatieve inslag. Educatie is in de loop van de jaren een steeds grotere rol gaan spelen. In 2015 heeft Spinam verschillende doelgroepen bediend in de totale educatieve keten. Vanaf het opstellen van onderwijsproducten tot het fysiek voor de groep staan waarin zo’n beetje alle leeftijden, achtergronden en niveaus die ons landje rijk is vertegenwoordigd was.

In 2015 werd steeds meer duidelijk dat de groei niet langer gerealiseerd kon worden, zonder uitbreiding. Waar in 2014 Spinam voor 100% rond de eigenaar – Daniël Doorn – draaide, heeft 2015 voor een personele groei gezorgd. Spinam is gegroeid tot 2 personen vast en twee personen flexibel werkzaam voor Spinam. Dit wordt deel ingevuld door het beschikbaar stellen van een stageplaats toen Spinam geaccrediteerd werd als erkend leerbedrijf door de Stichting Bedrijven en Beroepen. In 2016 zal Spinam een verdere personele groei invullen met lokale samenwerkingsverbanden en zelfstandige flexwerkers die bereid zijn om met resultaatsverplichting te werken. Spinam werkt vanaf het begin zelf met resultaatsverplichting en de keten moet transparant blijven. Het effect is dat Spinam werkt met de jongere (stage) of oudere (flex) medemens. En dat staat haaks op de hedendaagse trend dat bedrijven juist op zoek zijn naar de oudere jongere.

Het werkaanbod is in 2015 meer dan verdubbeld. De geresulteerde omzet is meer dan verdubbeld. En dan kan de winst niet achterblijven. De prognose die jaarlijks opgesteld wordt in juli is ruim behaald. Deze extra ruimte is deels geïnvesteerd in de uitbreiding van mensen en middelen. Voor 2016 is de prognose met 50% verhoogd, maar in januari is al duidelijk geworden dat ook dit waarschijnlijk al halverwege 2016 behaald kan zijn. Deze groei gaat te hard en zal gedoseerd afgeremd gaan worden. De interne investeringen en ontwikkelingen worden door deze groei erg geremd en dat is onwenselijk voor de lange termijn. Spinam heeft geen ambitie om een uitzendbureau te worden en zal werk zelf blijven doen. Voor delen van de diensten zal wel een samenwerking aangegaan worden. Maar de kern van het werk blijft Spinam zelf doen.

De rem op de interne ontwikkelingen heeft vooral zijn neerslag op Spinam Media. Het ontwikkelen van eigen publicaties loopt vertraging op en de ontwikkeling aan de interne automatisering is voor sommige delen gestopt. Met de stageplaats worden deze ontwikkeling wel een nieuwe impuls gegeven. De websites van Spinam zullen in de eerste helft van 2016 vernieuwd worden en een klantenportaal zal ingericht worden. Verder zal met VIOP aan de bereikbaarheid gewerkt worden. Het slim integreren en afstemmen van de automatisering zal Spinam in 2017 weer extra ruimte geven voor groei.

In 2016 zal Spinam zich richten op het versterken van het aanbieden van de gehele onderwijsketen. Vanaf het plannen van onderwijs, het maken van onderwijsproducten, het geven van onderwijs en het examineren van dit onderwijs. Het middelbaar en beroepsonderwijs (MBO) zal hier een centrale plek innemen. Als de kans zich voordoet groeit Spinam bij bestaande klanten richting het HBO, maar dit is geen speerpunt. Het klantenbestand van Spinam zal dit in 2016 moeten weerspiegelen.

Samenvattend heeft Spinam een uitstekend 2015 gehad en ziet 2016 er nog beter uit. De groei van omzet, omvang en het klantenbestand houden gelijke tred met elkaar en lieten in 2015 een verdubbeling zien. 2016 zal opnieuw kunnen verdubbelen, maar dat is geen speerpunt. Het speerpunt voor 2016 is consolidatie van de mensen, klanten en diensten zodat we in 2017 verder kunnen groeien.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *