Cultiveer uw competentie

Om uw competenties te ontwikkelen, heeft u veel hulp van anderen nodig, met uw werkgever of uitkeringsinstantie voorop. De onderbouwing van uw ambities is een vereiste stap om medewerking te krijgen. En daar gaat Spinam een handje bij helpen. Het resultaat van een Spinam Competentie Cultiveren traject is een herkenbaar overzicht van uw competenties tegenover een europees erkend framework.

De doelgroep zijn alle professionals die zich verder willen bekwamen in één van de profielen die Spinam ondersteunt. Voor Spinam maakt het niet uit of u net van school komt, tussen banen in zit of al een drukke baan heeft. De trajecten zijn vooral gericht op MBO+ niveau, maar neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Spinam heeft op basis van het European Competence Framework (e-CF) een vijftal profielen gekozen en uitgewerkt. Het zijn ICT gerelateerde profielen rondom Database Administrator, Developer, ICT Trainer, Service Manager en Test Specialist. Als u een ander profiel in gedachten heeft, dan zal dat in de toekomst ook mogelijk zijn.

Spinam biedt een begeleidingstraject aan dat niet alleen kijkt waar u staat, maar ook samen met u kijkt waar uw toekomst ligt. Of het door u gekozen profiel haalbaar is en met welk tijdspad. Spinam kijkt met u naar uw theoretische scholing en uw ervaring. Die onderdelen hoeft u uiteraard niet meer te doen. Onderdelen waarin u zich nog wel wilt ontwikkelen zullen gecultiveerd worden met theoretische scholing, educatieve opdrachten en een assessment op uw praktijk en beroepshouding. Het studieplan kunt u uiteraard ook gebruiken als persoonlijk opleidingsplan (POP).

U bepaald zelf in welk tempo u gaat leren en werken. Samen met de praktijkopleider kijkt u wat er mogelijk is, wat u waar gaat doen en wat een realistische planning is. Op basis van uw voortgang zal Spinam periodiek een rapportage opstellen voor u en uw jobcoach of leidinggevende (indien van toepassing). Spinam zal er geen druk op leggen. U bepaald zelf het tempo.

Uw winst is een certificaat en verklaring van Spinam over in welke mate u voldoet aan het gekozen profiel. Ook vermelden we wat uw planning is voor de toekomst. Werkgevers herkennen het profiel omdat het profiel uit een europees erkend framework komt. Dit bevat niet alleen uw verleden, maar ook uw toekomst. Een mooie ondersteuning van uw ambitie die vergezeld kan gaan met een referentie van Spinam.

‘Met Spinam zet u – nu wel heel letterlijk – de eerste stappen in de toekomst’

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *