Jaarverslag 2017

Spinam is een klein bedrijf dat gestart is in 2013 als ICT adviesbureau. Inmiddels heeft Spinam zich ontwikkeld tot een bedrijf dat haar klanten binnen en buiten het onderwijs ondersteunt met educatieve producten. Onder Spinam Media zijn inmiddels veertien publicaties uitgebracht, waarvan de meeste in de boekhandel liggen. Spinam Media is een duidelijke groeimarkt voor Spinam. Onder de vlag van Spinam Academy begeleiden we steeds meer mensen naar meer ervaring en werk.

In 2017 is Spinam gegroeid tot een kleine onderneming met twaalf medewerkers (m/v), waarvan de meeste flexibel en parttime werken voor Spinam. De resultaten laten een groei zien van vijfentwintig procent. Het werkaanbod neemt ook nog steeds toe. Onze planning loopt inmiddels al door tot ver in 2019. Spinam investeert veel in de opleiding van medewerkers, waaronder een volledige HBO opleiding. Dat zien we toch als een topper! Nieuw en oud talent krijgt, als het kan, een kans bij Spinam om te groeien.

Naast de onderwijsproducten, waarvan het docentschap een hele grote is, zien we ook een groei in het websitebeheer, werk als vertrouwenspersoon en onze uitgeverij. Veel van onze groei komt van externe klanten. Autonome groei blijft met deze drukte een beetje achter. We werken wel steeds meer samen met scholen en andere non-profit instellingen en dat versterkt onze solide basis. We zijn als Spinam over het geheel gezien zeer tevreden met de resultaten.

Het aanbieden van stageplaatsen is een vast gegeven binnen Spinam. We bieden meerdere stageplaatsen aan op het gebied van administratief medewerker, applicatieontwikkeling en sinds dit jaar ook een stageplaats voor marketing en communicatie. Dit is een mooie stageplaats omdat Spinam in 2018 en 2019 meer gaat inzetten op autonome groei. Als je nog een stageplaats zoekt, grijp je kans!

Het werkaanbod is in 2017 met vijftig procent toegenomen. De geresulteerde omzet groeit minder hard door de investeringen die we doen in materiaal, maar vooral in ons personeel. De winst volgt de omzet braaf. De prognose die jaarlijks opgesteld wordt in juli is ruim behaald. De groei die in 2015-2016 te hard ging is nu gelukkig wat getemperd. De interne investeringen en ontwikkelingen krijgen nu meer ruimte en zo hoort het. Spinam heeft geen ambitie om een uitzendbureau te worden en zal werk zelf blijven doen. Voor delen van de diensten zal wel een samenwerking aangegaan worden. Maar de kern van het werk blijft Spinam zelf doen.

In 2018 zal Spinam zich richten op het innovatief en duurzaam versterken van de gehele onderwijsketen. Vanaf het plannen van onderwijs, het maken van onderwijsproducten, het geven van onderwijs en het examineren van dit onderwijs. Het middelbaar en beroepsonderwijs (MBO) zal hier een centrale plek innemen. Als de kans zich voordoet groeit Spinam bij bestaande klanten richting het HBO, maar dit is geen speerpunt. Het klantenbestand van Spinam zal dit in 2018 moeten weerspiegelen.

Samenvattend heeft Spinam een uitstekend 2017 gehad en ziet 2018 er solide en stabiel uit. De groei van omzet, omvang en het klantenbestand en onze duurzame kwaliteit houden gelijke tred met elkaar. Het speerpunt voor 2018 (en verder) is verduurzamen van de mensen, klanten en diensten. Ook zullen we in 2018 komen met nieuwe en innovatieve diensten.

Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *